7/11/11


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων για εξασθενές χρώμιο
Ερώτηση του Κ. Παπακωνσταντίνου
στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ερώτηση για την κατάσταση των πόσιμων υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά τον έλεγχο του εξασθενούς χρωμίου, κατέθεσε ο περιφ. Σύμβουλος Κώστας Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας.
Με την ερώτηση ζητεί να γνωστοποιηθούν τα ως τώρα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων, για την περιφέρειά μας, εφόσον έχουν γίνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011 του Υπ. Υγείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το παρακάτω:
Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Κων/νο Καρπέτα

ΘΕΜΑ: Ερώτηση για την καταγραφή συγκεντρώσεων
εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.  

Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου
Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τους Αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Γ. Γεωργιόπουλο και Ν. Υφαντή, την ερώτηση που ακολουθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η επερώτηση έχει ως εξής:

To εξασθενές χρώμιο έχει ενταχθεί στην λίστα "των πολύ επικίνδυνων ουσιών" της οδηγίας REACH. Πρόσφατα, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., στηριζόμενη σε πολύχρονες διεθνείς έρευνες και διαβούλευση, όρισε ως στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας από εξασθενές χρώμιο τη συγκέντρωση των 0,02 ppb1. Στο τέλος του περασμένου χρόνου το ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε συνέδριο ειδικών που ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους κινδύνους που το εξασθενές χρώμιο θέτει για τη δημόσια υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας. Στους αποδέκτες αυτές της επιστολής βρίσκονται και οι 3 διευθύνσεις της κάθε Περιφέρειας (Δημόσιας Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής).

Ρωτάμε:
Ποια είναι τα ως τώρα αποτελέσματα των μετρήσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

Με τιμή
Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφ. Σύμβουλος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: