7/3/10

Γεμάτα με μόλυβδο τα ποτάμια και οι λίμνες της χώρας


Υπερβάσεις σε βαρέα μέταλλα και κυρίως σε μόλυβδο, νικέλιο και υδράργυρο παρουσιάζουν τα ελληνικά ποτάμια και οι λίμνες της χώρας

Ειδικότερα υψηλές συγκεντρώσεις σε μόλυβδο παρατηρούνται σε είκοσι περιοχές μεταξύ των οποίων είναι οι Μεγάλη Πρέσπα, Κορώνεια, Λίμνη Αβρακία, Αλιάκμονας, Λίμνη Πολυφύτου, Βεγορίτιδα, Αξιός, Μικρή Πρέσπα, Εβρος, Αρδας, Νέστος, Βιστωνίδα, κ.α.), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης.

Το αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα νερά των ποταμών και λιμνών πληρούν τις προϋποθέσεις για παραγωγή πόσιμου νερού μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Εξαίρεση αποτελούν οι λίμνες Λαγκαδά, Βιστωνίτιδα και Χειμαρίτιδα, το ρέμα Σουλού, ο Ασωπός, ο Πηνειός Ηλείας, ο Λουδίας και τμήμα του ποταμού Αλφειού.

Σε ό,τι αφορά στα υπόγεια ύδατα και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (στοιχεία 2008) παρατηρείται πρόβλημα νιτρορύπανσης καθώς σε ποσοστό περίπου 20% παρατηρείται υπέρβαση του ορίου των 50 mg/l Ν-Ν03, που προκαλούν οι γεωργικές δραστηριότητες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται υποβάθμιση τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών ιδίως στις λίμνες και ορισμένες παράκτιες περιοχές και υπόγειους υδροφορείς.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεαδάκη η οικολογική κατάταξη των νερών στα ποτάμια της χώρας είναι υψηλή και καλή σε ποσοστό 47.6%, μέτρια και ελλιπής σε ποσοστό 51.1% και κακή σε ποσοστό 1.2%.

----------------
Το παραπάνω δημοσίευμα είναι από την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και αναδημοσιεύτηκε στον Τοπικό Τύπο. Οπως διαβάσαμε μάλιστα, έχουν ζητηθεί αρμοδίως περισσότερες διευκρινίσεις για τα νερά του ποταμού Πηνειού Ηλείας τη στιγμή που ετοιμάζεται το διϋλιστήριο στο Φράγμα που θα υδροδοτήσει τον Ηλειακό κάμπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: