27/3/09

ΠΑΓΟΣ ΣτΕ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ

Πάγος ΣτΕ στα έργα υλοτομίας στον Καϊάφα

Παγώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας τα έργα υλοτομίας και αναδάσωσης στην περιοχή της λίμνης Καϊάφα, ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ).


Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έκανε δεκτή την προσφυγή της ολομέλειας τον προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, που είχε καταθέσει τον Αύγουστο του 2008, και διέταξε την αναστολή των αποφάσεων του διευθυντή Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες είχαν εγκριθεί μελέτες για εργασίες υλοτομίας και αναδάσωσης στη λίμνη Καϊάφα.

Σύμφωνα με την αίτηση, αν και η περιοχή περιλαμβάνεται σε τόπο του ευρωπαϊκού δικτύου της φύσης Natura 2000, δεν ελήφθη κανένα μέτρο εξαιτίας του χαρακτηρισμού της αυτού και δεν τέθηκε στη μείζονα προστασία που επιφυλάσσει ο κοινοτικός νομοθέτης. Επίσης, οι εργασίες που πραγματοποιούνταν για λογαριασμό των ΕΤΑ είχαν επιφέρει σημαντικές βλάβες στη φυσική αναγέννηση της περιοχής.

Οπως επισημαίνουν οι δικηγόροι, «είναι σημαντικό ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ με σχετικό έγγραφό του είχε επισημάνει ότι οι εργασίες που εκτελούνταν μπορούσαν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και ότι υπήρχε διαφορετική προσέγγιση για την προστασία της περιοχής μεταξύ ΕΤΑ και ΕΘΙΑΓΕ, στο οποίο είχε ανατεθεί η μελέτη για την περιοχή συνολικά, καθώς και ότι υπήρχε ανάγκη επανασχεδιασμού του έργου».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/03/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: