5/8/08

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Η ενημερωτική συνάντηση φορέων και πολιτών που έγινε στο Δημαρχείο Λεχαινών την περασμένη Παρασκευή 1/8 για το έργο εκτροπής χειμάρρων στο Κοτύχι, δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε...
Ερώτημα 1: Η Νομαρχία έστειλε τους επιβλέποντες μηχανικούς , που φάνηκαν μάλλον αδιάβαστοικαι όχι τους μελετητές του έργου! Γιατί;
Ερώτημα2:Ο δήμαρχος Λεχαινών εφφανίστηκε να αγνοεί το περιεχόμενο της μελέτης. Είναι δυνατόν;
Ερώτημα 3:Δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος της δημοτικοσυνεταιριατικής επιχείρησης ΚΟΤΥΧΙ ΑΕ, που ενδιαφέρεται άμεσα για το έργο. Γιατί;
Ερώτημα 4:Στη συνάντηση αποφασίστηκε ομόφωνα να διακοπούν άμεσα οι εργασίες έως ότου υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση φορέων και πολιτών. Οι εργασίες όμως συνεχίζονται... Γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: