3/3/08

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Εικόνα φρίκης και ντροπής. Μερικές εκατοντάδες μέτρων από το κέντρο των Λεχαινών. Στη θέση "Καμίνια", το λαγκάδι είναι γεμάτο σκουπίδια κάθε είδους, ψόφια ζώα, άχρηστα αντικείμενα. Ολα αυτά οδηγούνται στο Κοτύχι και στην παραλία των Λεχαινών!!
Προχωρώντας στον χωματόδρομο η ίδια εφιαλτική κατάσταση. Μια απέραντη ανεξέλεγκτη χωματερή. Μπάζα ,σκουπίδια, βρωμιά, ρύπανση! Υλικά συσκευασίας από συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, απόβλητα.
Και μια μικρή πινακίδα χαμένη σε σωρούς βρωμιάς. "Απαγορεύεται η ρίψη μπάζων". Την τοποθέτησαν κάποιοι αρμόδιοι και ησύχασαν. Εκαναν προφανώς το καθήκον τους...
Η ΕΠΟΠ προτείνει τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων. Συγκεκριμένα:1/ Τον καθαρισμό του λαγκαδιού από τα σκουπίδια μέ ενέργειες ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, 2/Τη δημιουργία χώρου εναπόθεσης μπάζων από τον Δήμο,3/Την συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων και των κατοίκων όλης της περιοχής για τη σωστή διαχείριση των απορριμάτων τους σε οργανωμένους χώρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: