11/5/07

ΝΑ ΤΑ ΚΑΨΩ Ή ΝΑ ΜΗ ΤΑ ΚΑΨΩ;Ανοιχτή επιστολή προς τους ΟΤΑ


Να τα κάψω ή να μη τα κάψω;
I

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Μαμάη 3, 104 40, Αθήνα

Τηλ. 210 8224481


Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace

Κλεισόβης 9, 106 77, Αθήνα

Τηλ. 210 3840774-5

27 Απριλίου 2007

ΝΑ ΤΑ ΚΑΨΩ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΨΩ;

Ανοικτή επιστολή προς τους ΟΤΑ

Με αφορμή τη σημερινή κατάσταση στο κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, για άλλη μια φορά, εμφανίζεται το δίλημμα «καύση ή όχι;». Δήμαρχοι δηλώνουν έτοιμοι να κάψουν τα σκουπίδια ενώ αποδεικνύονται ανέτοιμοι να ικανοποιήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση! Το όψιμο ενδιαφέρον για την καύση είναι άλλη μια συνταγή αποτυχίας: αντί να πράξουν το προφανές παραπέμπουν το θέμα σε «μαγικές λύσεις» που θα το λύσουν στο μέλλον.

Το προφανές δεν είναι άλλο από τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την ανάκτηση υλικών, την ανακύκλωση, τη διαχείριση ειδικών απορριμμάτων (όπως οργανικά υλικά με κομποστοποίηση, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, λάστιχα αυτοκινήτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες κ.α.). Είναι αυτό που έχουμε δεσμευτεί σαν χώρα να υλοποιήσουμε με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων. Και μέχρι σήμερα έχουμε αποτύχει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των πρώτων στόχων του 2006!

Η «μαγική λύση» δεν είναι άλλη από την καύση. Με τη μόνη διαφορά ότι κανείς δε μιλάει για το «πάπλωμα» που δεν είναι άλλο από το κόστος και η υγεία. Σε όλο τον κόσμο, το κόστος της καύσης είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του κόστους της υγειονομικής ταφής. Η κατασκευή ενός εργοστάσιου καύσης συνοδεύεται πάντα από την κατασκευή μιας χωματερής τοξικών. Τα κατάλοιπα της καύσης είναι τοξικά και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Δυστυχώς, οι όποιες υποσχέσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους κανόνες της φυσικής και της χημείας.

Πριν λοιπόν σπεύσουν ΟΤΑ και φορείς να υιοθετήσουν τις «μαγικές λύσεις» ας πράξουν το αυτονόητο που συμβαίνει να αποτελεί και συμβατική τους υποχρέωση. Ας γεμίσουν οι γειτονιές από μπλε κάδους, ας ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για την ανακύκλωση και τις δυνατότητές της, ας δημιουργηθούν κέντρα διαλογής για να προχωρήσει η ανακύκλωση και να σταματήσουν να καταλήγουν στη χωματερή πολύτιμα υλικά και ας προχωρήσει επιτέλους και η κομποστοποίηση ξεκινόντας από τα σπίτια. Με αυτά τα απλά βήματα μπορούμε να μειώσουμε μεσοπρόθεσμα περίπου κατά 70-80% τα παραγόμενα απορρίμματα. Το καλύτερο το κρατήσαμε στο τέλος: ότι μένει δεν μπορεί να καεί γιατί είναι κυρίως αδρανή υλικά.

Με πολύ απλά λόγια λοιπόν, η προώθηση της καύσης απαιτεί την αποτυχία της ανακύκλωσης. Καταλάβατε κύριοι δήμαρχοι;

ΥΓ. 1: Ο δήμος της Αθήνας έβαλε (επί προηγούμενης δημαρχίας Μπεχράκη) 1600 μπλε κάδους ανακύκλωσης από τους προβλεπόμενους 7000. Παρά το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν προσθέτει κανένα κόστος στο δήμο, ο δήμος της Αθήνας δεν έχει υπογράψει ακόμη επίσημη συνεργασία με το εθνικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών.

ΥΓ. 2: Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ εκτός από να βλέπει με επιφύλαξη την καύση και να μεταθέτει τις ευθύνες μόνο στους ΟΤΑ, έχει κάθε λόγο να την εμποδίσει μια και θα κληθεί στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί: διοξίνες στην ατμόσφαιρα και χωματερές τοξικών.
Φίλιππος Κυρκίτσος Νίκος Χαραλαμπίδης


Πρόεδρος της

Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης


Διευθυντής του

Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace

Ανοιχτή επιστολή προς ΟΤΑ (από Ο.Ε.Α. και Greenpeace)
Αθήνα, 11 Απριλίου 2007
Ανοικτή Επιστολή προς ΟΤΑ

Θέμα: Οι πρωτοβουλίες και οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Μείωση και Ανακύκλωση των Αποβλήτων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,


Το πρόβλημα των απορριμμάτων έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες των διαφόρων πλευρών αυτού του σημαντικού για το περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία θέματος. Από τη μία πλευρά διαπιστώνουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση της ιεραρχίας στη διαχείριση των αποβλήτων που προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Από την άλλη έχουμε ενθαρρυντικά μηνύματα τόσο από την ευαισθητοποίηση σημαντικού τμήματος της κοινωνίας όσο και από τα επιτεύγματα της ανακύκλωσης που ξεκίνησε μεν αργά στη χώρα μας αλλά έχει πετύχει ήδη ορισμένα αποτελέσματα. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι το σύστημα των «μπλε κάδων» ανακύκλωσης συσκευασιών επεκτείνεται συνεχώς. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί η ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και η επιτυχία τους θα σημάνουν για τους δήμους και τους πολίτες:


* Περιβαλλοντικά φιλικότερη διαχείριση των απορριμμάτων
* Μείωση των προς τελική διάθεση υλικών
* Αύξηση του χρόνου ζωής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων αλλά και μικρότερη εξάρτηση από αυτούς
* Γενικότερα περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινωνία από την αξιοποίηση των πρώτων υλών που βρίσκονται στα απόβλητα
* Μείωση του κόστους διαχείρισης για τους ΟΤΑ και εξορθολογισμός των τελών καθαριότητας για τους δημότες
* Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς όλων μας και
* Επίτευξη των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας μας όπως αυτές προκύπτουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις που σημειώνονται με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, η αδράνεια πολλών ΟΤΑ, η περιορισμένη ενημέρωση των πολιτών και η υστέρηση στη δημιουργία των απαραίτητων μονάδων για το διαχωρισμό των προς ανακύκλωση υλικών ή δευτερογενών αγορών, έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις την επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία αλλά και απαιτεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση με τα απορρίμματα καθώς και σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Μάλιστα, σε περιοχές της Αθήνας, παρατηρούνται σποραδικά φαινόμενα απόσυρσης των μπλε κάδων αν και οι πολίτες απαιτούν επέκταση των κάδων σε όλες τις γειτονιές!ν

Δεν υπάρχουν σχόλια: