24/4/18

Ο Γιώργος Γραμματικάκης

Σάββατο 5 Μαίου 2018, ώρα 8μμ
Στο Σινέ -Αστρον Λεχαινών
Η δημιουργία του Σύμπαντος 
και το Αρχέγονο Φως
Οργάνωση εκδήλωσης:
                               Πολιτιστική Ομάδα Φράγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: