4/3/13Η ανάπλαση των αποθηκών του ΑΣΟ στα Λεχαινά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και το έργο που έχει προϋπολογισμό 2.111.893 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το έργο, που έχει ως δικαιούχο το Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και έχει χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης τους 27 μήνες, περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Ανακαίνιση αποθηκών ΑΣΟ, δηλαδή αποκατάσταση της στατικής τους επάρκειας, συντήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή των οικοδομικών στοιχείων, αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων του κτιρίου, καθαίρεση νεώτερων στοιχείων που αλλοίωναν τον ιστορικό του χαρακτήρα και εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επί πλέον θα διαμορφωθεί και θα βελτιωθεί η βατότητα της οδού που διασφαλίζει την προσπελασιμότητα του υπό ανάπλαση χώρου όσο και της ευρύτερης περιοχής με το υπόλοιπο αστικό κέντρο με παράλληλη κατασκευή πεζοδρομίων και δικτύων υποδομής (αποχέτευση ομβρίων και φωτισμός της οδού). 

Τέλος προβλέπεται ο εξοπλισμός (οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμός γραφείου) ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: