14/10/12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ Π.Δ.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ 

13. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών
Ειρηνοδικεία: 1) Τριταίας και 2) Φαρρών, στο Ειρηνο−
δικείο Πατρών, με έδρα την Πάτρα.
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αιγίου
Ειρηνοδικείο Εριννεού, στο Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας,
με έδρα το Αίγιο.
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαβρύτων
Ειρηνοδικεία: 1) Κλειτορίας και 2) Αροανίας, στο Ειρη−
νοδικείο Καλαβρύτων, με έδρα τα Καλάβρυτα.
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας
α) Ειρηνοδικεία: 1) Ωλένης, 2) Λαμπείας και 3) Ελευ−
σίνος Πελοποννήσου, στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων, με
έδρα το Πελόπιο.
β) Ειρηνοδικεία: 1) Ανδρίτσαινας και 2) Κρεστένων, στο
Ειρηνοδικείο Πύργου με έδρα τον Πύργο
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αμαλιάδας
α) Ειρηνοδικείο Βαρθολομιού, στο Ειρηνοδικείο Γα−
στούνης με έδρα τη Γαστούνη.
β) Ειρηνοδικείο Βάρδας, στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντί−
ων με έδρα τα Λεχαινά
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας
α) Ειρηνοδικείο Ληξουρίου, στο Ειρηνοδικείο Αργο−
στολίου, με έδρα το Αργοστόλι
β) Ειρηνοδικείο Ιθάκης, στο Ειρηνοδικείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: