15/10/11

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΤΥΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΩΣΕΙΣ


Οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διήμερου δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Κοτυχίου. Τα ορμητικά νερά έσπασαν σε πολλά σημεία τη λουρονησίδα και ενώθηκαν με τη θάλασσα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με καταστροφή η παραγωγή του εκεί ιχθυοτροφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: