11/6/11ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
(ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης δίνουν το καλό παράδειγμα πίνοντας άφοβα εμφιαλωμένο νερό. Η φωτογραφία είναι από τη σημερινή-11/6- συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου).


Κατόπιν των δηλώσεων του κ .δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ της 2/6/11, που αφορούσαν στην πιστοποίηση της καταλληλότητας του νερού ύδρευσης των Λεχαινών και στην ,κατά την απόψή του, ευθύνη μελών μας για διασπορά ψευδών ειδήσεων συναφών με το θέμα αυτό, θεωρούμε γενικότερα χρήσιμο να επισημάνουμε τα εξής:
1.Η ΕΠΟΠ απευθύνθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, δηλαδή στον κατά τεκμήριο πλέον αξιόπιστο φορέα, προκειμένου να διερευνηθεί με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο η καταλληλότητα του νερού ύδρευσης των Λεχαινών.
Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών μας (έννομο συμφέρον), αλλά και εν όψει πολλών και επιμόνων φημών που κυκλοφορούσαν στην περιοχή σχετικά με την ύπαρξη κολοβακτηριδίων στο νερό των Λεχαινών, τα οποία ,κατά τις φήμες, είχαν διαπιστωθεί σε αναλύσεις ακόμη και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους πιστοποίησε την αλήθεια αυτών των φημών (ύπαρξη κολοβακτηριδίων στο νερό) τουλάχιστον κατά το κρίσιμο χρόνο που έγιναν οι σχετικές αναλύσεις.
Την αλήθεια αυτή αναδείξαμε κατά την σχετική συνέντευξη τύπου που έδωσαν μέλη μας και μάλιστα με ταυτόχρονη παράθεση των σχετικών αναλύσεων που έγιναν περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα από το Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σύμφωνα με τις οποίες το νερό ύδρευσης των Λεχαινών δεν είχε κολοβακτηρίδια.
Ενόψει των πιο πάνω τα περί διασποράς ψευδών ειδήσεων είναι παντελώς αβάσιμα και συνάμα συκοφαντικά για τα συγκεκριμένα μέλη μας και για την ίδια την ΕΠΟΠ.
2.Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα των κολοβακτηριδίων στο νερό ύδρευσης, αντιμετωπίζεται με χλωρίωσή του εφόσον αυτή γίνεται συστηματικά και με εφαρμογή των σχετικών κανόνων που προβλέπει ο Νόμος. Έτσι λοιπόν στο ορθά χλωριωμένο νερό δεν υπάρχουν κολοβακτηρίδια και αυτό μπορεί να διαπιστώνεται είτε στιγμιαία είτε διαρκώς με σχετικές αναλύσεις.
Κατά τη ν εκτίμησή μας, μετά από την ανακίνηση από την ΕΠΟΠ αυτού του θέματος, γίνεται πιο συστηματική χλωρίωση του νερού ύδρευσης των Λεχαινών με αποτέλεσμα να είναι κανονικό κατά τις σχετικές αναλύσεις . Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε και η επιδίωξή μας για αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας.
Αυτό ακριβώς επιδιώκαμε εν προκειμένω με τις σχετικές ενέργειές μας και αυτό θα επιδιώκουμε διαρκώς και επίμονα στο μέλλον.
Στο σημείο αυτό τονίζουμε την προφανή πλέον αναγκαιότητα να καταργηθεί το παλιό και διάτρητο, από αμιαντοσωλήνες, δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Λεχαινών και να γίνει άμεσα σύνδεση του νέου δικτύου. Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει μία βασική αιτία επιβάρυνσης του νερού ύδρευσης της περιοχής.
3.Θεωρούμε βέβαιο ότι οι αρμόδιοι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης θα συνεχίσουν συστηματικά τις αναλύσεις του νερού ύδρευσης όλων των περιοχών του Δήμου, προπάντων μετά την επικείμενη εκ των πραγμάτων διακοπή της υδροδότησης από το Κακοτάρι και της παροχής νερού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού από της γνωστές γεωτρήσεις.
Θεωρούμε βέβαιο ότι οι εν λόγω αρμόδιοι θα εξασφαλίζουν διαρκώς παροχή νερού ασφαλούς για την ανθρώπινη κατανάλωση.
Μάλιστα η ΕΠΟΠ προτίθεται να δημοσιοποιεί στο μέλλον τις πιο πάνω βεβαιότητές της που αναφέρονται στην φροντίδα των οργάνων του Δήμου να εξασφαλίζουν διαρκώς νερό υγιεινό και κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, προκειμένου να μην ανησυχούν οι συμπολίτες μας. Για να γίνεται δε περισσότερο πιστευτή από τους τυχόν δύσπιστους θα συνοδεύει αυτές τις ενέργειές της με σχετικές αναλύσεις του νερού ύδρευσης του Δήμου.

(11/6/11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: