11/3/11Προεδρικό Διάταγμα για προστασία
Κοτυχίου και Στροφυλιάς

Με Προεδρικό Διάταγμα θα κατοχυρωθεί η προστασία του οικοσυστήματος Κοτυχίου και Στροφυλιάς, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση στη Βουλή της υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη.

Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και το δάσος της Στροφυλιάς περιλαμβάνονται στην λίστα των 33 περιοχών σε ολόκληρη την Ελλάδα που προτείνονται για «ενισχυμένο» καθεστώς προστασίας το οποίο θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2012. Για την περίπτωση Κοτυχίου και Στροφυλιάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα θα έχει εκδοθεί μέσα στο 2011.

Τα 33 Προεδρικά Διατάγματα θα καθορίζουν του όρους προστασίας και δόμησης ισάριθμων προστατευόμενων περιοχών της χώρας, ώστε να γίνει πράξη η απαίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για θεσμοθέτηση Π.Δ. αντί Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) τα οποία θα καθορίζουν τους όρους που θα ισχύουν σε αυτές τις περιοχ

Δεν υπάρχουν σχόλια: