24/2/11

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ


"... Το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών πάντα εθεωρείτο ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δύσκολο το αντικείμενο: οι πιο βαριές περιπτώσεις αναπηρίας σε παιδιά, δύσκολο το περιβάλλον: μικρό χωριό, κλειστή κοινωνία, δεν υπήρχαν άνθρωποι που να μιλούν αγγλικά, δεν υπήρχε καλή συνεργασία με τους εργαζομένους στο κέντρο..."

η Μαρίνα Σάρλι, πρόεδρος της Fair Trade Hellas, μία από τις πρώτες εθελόντριες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) στην Ελλάδα, που σχεδίασε και πρωτοϋλοποίησε το πρόγραμμα στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, μιλά στην «Ε» για την αλήθεια πίσω από τους φορείς, τις ευθύνες που αναζητούνται και τη σημασία των εθελοντών.

ολόκλρη η συνέντευξη http://mnodaros.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: