10/10/09


Καημένη, καμένη Ηλεία...

(φωτογραφία σημερινή από τον αρχαιολογικό χώρο της Πλατιάνας στην επαρχία Ολυμπίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: