22/7/09

Να κλείσουν οι χωματερές, να προωθηθεί αποτελεσματικά η μείωση, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση

Αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, αποτελούμενη από τους Νίκο Χρυσόγελο, μέλος της Γραμματείας και ένα από τους δύο εκπροσώπους τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Λάμπρο Μπούκλη, μέλος της Θεματικής Ομάδας Περιβάλλοντος και Πάνο Αλαβέρα, μέλος της συντονιστικής γραμματείας της Θεματικής Ομάδας Περιβάλλοντος, συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Νάκο, αρμόδιο για τα θέματα αυτά, για να συζητήσει μαζί του τις εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και την πορεί! α εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων μας ιδιαίτερα σε 3 κατευθύνσεις:

· Οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) μέχρι 31/12/2008 (νέα προθεσμία 16/7/2009). Το κλείσιμο πρέπει να αφορά το σύνολο των ΧΑΔΑ (περίπου 3500) και όχι μόνο αυτών που περιλαμβάνονταν στην καταδικαστικ! ή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (περίπου 1/3 του συνόλου των ΧΑΔΑ).

· Μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, ιδιαίτερα μείωση των οργανικών αποβλήτων (από την κουζίνα, τα πάρκα και τα κλαδέματα) που οδηγούνται για ταφή κατά 25% μέχρι το 2010. και κατά 50% μέχρι το 2013, καθώς και ανάκτηση -μείωση και ανακύκλωση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών (χαρτιά, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί κα) σε ποσοστό 80% μέχρι το 2011.

· Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 31/1999 που καθορίζει ότι πλέον υπάρχουν χώροι ταφής που δέχονται ΜΟΝΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ προεπεξεργασμένων αποβλήτων και όχι όλα τα απορρίμματα ανακατεμένα όπως γίνεται σήμερα.Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέθεσαν τις αναλυτικές προτάσεις τους στον υφυπουργό εσωτερικών κ Νάκο σε σχέση με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σημερινό σχεδιασμό που έχει ξεπεραστεί και οδηγεί σε αποτυχία τη διαχείριση των απορριμμάτων τουλάχιστον στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές καθώς και για ένα πακέτο 10 μέτρων “άμεσης κι ενεργής παρέμβασης στην κατεύθυνση των μηδενικών αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: