29/6/09

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΑΡΕΤΗΣ


Με την άμεση παρέμβαση κατοίκων και λουομένων , σταμάτησαν οι εργασίες διάνοιξης της τάφρου Τ21 προς τη θάλασσα στην παραλία Αρετής Κοτυχίου.
Οι εργασίες αυτές άρχισαν εντελώς ξαφνικά και είχαν σκοπό τη διοχέτευση των λιμναζόντων ρυπογόνων νερών της τάφρου στη θάλασσα ,προφανώς για τη συνέχιση των εργασιών εκτροπής χειμάρρων που εκβάλλουν στη λ/θ Κοτυχίου.
Ως γνωστό τα έργα αυτά είχαν διακοπεί πέρυσι ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΕΠΟΠ προκειμένου να συνταχθεί νέα μελέτη για την ορθολογικότερη επιδίωξη λύσης που δεν θα επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής κάνουν τα θαλάσσια μπάνια τους στην περιοχή.

Η ΕΠΟΠ μετά τις παραπάνω εξελίξεις διαμαρτύρεται έντονα τόσο προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη ΝΑ Ηλείας που εκτελούν και επιβλέπουν το έργο, όσο και προς το Δήμο Λεχαινών και ερωτά:
1/ Ποιος έδωσε την εντολή για διοχέτευση των ρυπογόνων νερών από την τάφρο στη θάλασσα τη στιγμή που έχει αρχίσει από εβδομάδες η περίοδος των θαλάσσιων λουτρών;
2/ Αν έχει συνταχθεί νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση των νερών των χειμάρρων που εκβάλλουν στη λ/θ Κοτυχίου
3/ Εφόσον συντελείται ρύπανση του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε περίοδο θαλάσσιων λουτρών από χιλιάδες λουομένους, γιατί δεν μετατίθεται η διενέργεια των όποιων εργασιών για το φθινόπωρο;
--------------------
Σήμερα 29/6 έγινε σύγκέντρωση στο δημοτικό σχολείο Αρετής με συμμετοχή του Δημάρχου Λεχαινών, δημοτικών συμβούλων, εκροσώπου της ΕΠΟΠ και πολλών κατοίκων της περιοχής και αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί η αναστολή κάθε είδους εργασιών μέχρι τέλη Αυγούστου. Εκπρόσωποι της Νομαρχίας Ηλείας δεν παρέστησαν, αν και είχαν προσκληθεί...

Δεν υπάρχουν σχόλια: