19/12/07

ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟ ΚΟΤΥΧΙ μαζί με δύο ακόμη υγρότοπους της χώρας μας και έναν της Ιταλίας
Ειδικό μη επανδρωμένο ελικόπτερο θα καταγράφει επί εβδομάδες με ειδικά όργανα όλα τα δεδομένα της περιοχής.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ : ΜΑΚΗΣ ΝΟΔΑΡΟΣ
www.mnodaros.blogspot.com


Τέσσερις σημαντικοί υγρότοποι (τρεις της χώρας μας κι ένας της Ιταλίας) που προστατεύονται την διεθνή σύμβαση Ramsar, μπαίνουν σύντομα στο στόχαστρο ειδικών επιστημόνων.
Πρόκειται για τις περιοχές - Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, Κόλπος Καλλονής , Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και Λίμνες Monticcio (Ιταλία).

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Ζαλίδη υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πολύ-επίπεδο σύστημα παρακολούθησης υγρότοπων διεθνούς σημασίας (RAMSAR) με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών» (WETMUST) το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED.

Εταίροι του έργου WETMUST, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Basilicata (Ιταλία). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνική συμμετοχή.

Επιστημονική έρευνα

Όπως εξηγεί στην ΠΡΩΤΗ ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βουγιούκας , οι υγρότοποι αποτελούν πλούσια, δυναμικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης σημασίας τα οποία όμως υποβαθμίζονται λόγω των αυξανόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Η βέλτιστη οικολογικά διαχείριση των υγροτόπων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής τους σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα μείζον πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη επαρκών δεδομένων υψηλής ακρίβειας αφού οι υπάρχουσες τεχνικές (δορυφορικές εικόνες, επιτόπου μετρήσεις) καλύπτουν μονομερώς ή αποσπασματικά τις ανάγκες για γνώση και αντίστοιχη δράση.

Το έργο περιλαμβάνει, συνεχή λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεμετρίας, μετρήσεις πεδίου, εργαστηριακές αναλύσεις, χρήση τηλεπισκοπικών (δορυφορικών) δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) καθώς και αερο-φωτογραφήσεις με χρήση ενός μη-επανδρωμένου ρομποτικού ελικοπτέρου.

Καταγραφή στοιχείων με μη επανδρωμένο ελικόπτερο

Όπως μας εξηγεί ο κ. Βουγιούκας , το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατασκευάστηκε στις Η.Π.Α. από την εταιρία Rotomotion, LLC. Διαθέτει δύο Η/Υ, διάφορους αισθητήρες καθώς και GPS υψηλής ακρίβειας, και είναι ικανό να απογειώνεται, να προσγειώνεται και να πετάει εντελώς αυτόνομα. Επιπλέον διαθέτει πολυφασματική κάμερα προκειμένου να παίρνει φωτογραφίες από ύψος αρκετών εκατοντάδων μέτρων.

Ο προγραμματισμός πτήσης του ελικοπτέρου ,γίνεται από μέλη του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Σταύρο Βουγιούκα.

« Οι φωτογραφίες που θα λαμβάνει θα συνδυάζονται με δορυφορικές εικόνες προκειμένου να υπολογισθούν με μεγάλη ακρίβεια διάφοροι περιβαλλοντικοί δείκτες, όπως το ποσοστό κάλυψης μιας περιοχής από βλάστηση, νερό, αγροτική γη, κ.λ.π., ενώ σχεδιάζεται η χρήση του για μετρήσεις ποιότητας νερού σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Η τεχνολογία των μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles – UAV’s) αναπτύχθηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όμως η χρήση τους σε περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως η παρακολούθηση και η συλλογή μετρήσεων αυξάνεται διεθνώς.» - αναφέρει ο κ. Βουγιούκας.

Ο σκοπός της έρευνας

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν: α) Εγκαθίδρυση διεθνούς μηχανισμού συνεργασίας, β) καθορισμό πρωτοκόλλων παρακολούθησης υγροτόπων, γ) δημιουργία on-line γεωγραφικής βάσης δεδομένων, δ) συγκέντρωση, ανάλυση δεδομένων ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών, ε) εκπαίδευση τελικών χρηστών και στ) διάχυση αποκτημένης γνώσης και πληροφορίας.

Με το έργο WETMUST αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Βελτίωση της υπάρχουσας πληροφορίας για την κατάσταση των υγροτόπων με την χρήση πιο αξιόπιστων χωρο-χρονικών και βιοφυσικών δεικτών
Ανάπτυξη διαδικτυακής γεωγραφικής βάσης δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται τα δεδομένα και θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των υγροτόπων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των χρηστών
Αυξημένο επίπεδο προστασίας και διαχείρισης μέσω ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης
Υποστήριξη αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών στον σχεδιασμό και υλοποίηση περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Πρόσβαση στη γνώση καινοτομικών τεχνολογιών και διάχυση αυτής μέσω της διεθνούς συνεργασίας .-

Δεν υπάρχουν σχόλια: