27/9/07

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέλη των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ με πανώ, μπετονιέρες και μπουλντόζες (μινιατούρες) και πικέτες που παρουσίαζαν 50 λόγους για τους οποίους απαιτείται τα θέματα του περιβάλλοντος να μπουν στο κέντρο της πολιτικής ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 26/9 με συμβολικό τρόπο, έξω από το ΥΠΕΧΩΔΕ (κεντρικά γραφεία Δημοσίων Έργων όπου βρίσκεται σχεδόν μόνιμα ο κ. Σουφλιάς), μια μεγάλη καμπάνια. Ελπίζουμε αυτή να κινητοποιήσει την πλειοψηφία της κοινωνίας, ανεξάρτητα από κομματική προτίμηση, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο να πιέσουμε συντονισμένα, από κοινού για τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας (βιωσιμότητας) με ουσιαστικές αρμοδιότητες, μέσα και εξουσία ως πρώτο βήμα για μια νέα πολιτική βιωσιμότητας. Η καμπάνια περιλαμβάνει διάλογο, εκδηλώσεις, συλλογή υπογραφών, αποστολή FAX και e-mail μέχρι να πειστεί η νέα κυβέρνηση ότι πρέπει να προχωρήσει στο αυτονόητο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δημόσια έργα) κ. Δημ. Κατσιγιάννης δέχτηκε 3 μελή αντιπροσωπεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ αποτελούμενη από τους: Τάσο Κρομμύδα, Νίκο Χρυσόγελο και Ηλία Γιαννίρη. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ σχετικά με την ανάγκη τα θέματα του περιβάλλοντος να μπουν στο κέντρο της πολιτικής καθώς και για δημιουργία ενός ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Γεν. Γραμματέας υποσχέθηκε να μεταφέρει τις προτάσεις στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ενώ δεσμεύτηκε να εισηγηθεί συνάντηση του Υπουργού με αντιπροσωπεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ που ζήτησαν, επίσης, μια σειρά από θεσμικές αλλαγές (διάλογος με τις περιβαλλοντικές και επιστημονικές ενώσεις, διαβούλευση με την Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και εκθέσεις από ανεξάρτητους οργανισμούς με ευθύνη της Βουλής για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών).

Τα ζητήματα περιβάλλοντος απουσιάζουν από το επίκεντρο της πολιτικής στη χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται μόνιμα στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ στους δείκτες βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμα και μετά τις τεράστιες καταστροφές του φετινού καλοκαιριού, το περιβάλλον απουσίαζε προεκλογικά από την πολιτική συζήτηση, ενώ και με τη νέα κυβέρνηση φαίνεται πως παραμένει στα ...αζήτητα.

Σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο η υποβάθμιση και η καταστροφή του περιβάλλοντος γίνεται όλο και πιο έντονη και η ανάγκη για άμεσα μέτρα και ριζικές αλλαγές πολιτικής όλο και πιο επιτακτική.

Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι ολοφάνερα πολύ πιο πίσω όχι μόνο από τις ανάγκες της εποχής αλλά και από την αυξημένη ευαισθησία των πολιτών που βγήκε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Το αίτημα για μια σύγχρονη, σοβαρή και αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική στη χώρα μας είναι πλέον αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας.

Πρώτο και απαραίτητο βήμα στην κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας με καθοριστικό ρόλο και αρμοδιότητες στο σχεδιασμό των κατευθύνσεων του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, στην εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών για το περιβάλλον και τη διαχείριση του φυσικού μας κεφαλαίου σε μακροχρόνια βάση.

Η δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας είναι μία ώριμη μεταρρύθμιση, που εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας, όλους τους επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Θα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των άλλων πολιτικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις αντοχές του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της κοινωνίας. H αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος και οι επιπτώσεις που έχει ήδη το έχουν κάνει απόλυτη ανάγκη.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, όμως, θα πιέζουμε συνεχώς για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων (κλιματική αλλαγή, ατμοσφαιρική ρύπανση, καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση εδάφους και νερών, μείωση βιοποικιλότητας, δημιουργία απάνθρωπων συνθηκών στις πόλεις, ρύπανση με τοξικά, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, απορρίμματα, λύματα κα).

Θα πιέζουμε, επίσης, καθημερινά τον κ. Σιουφλιά να αλλάξει μοντέλο διακυβέρνησης και να ανταποκριθεί στοιχειωδώς σε αυτά που αγνόησε τα 3,5 χρόνια της προηγούμενης θητείας του. Τον καλούμε:


να σταματήσει την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ που ασχολούνται με το περιβάλλον και ιδιαίτερα το φυσικό περιβάλλον,
να ανοίξει ουσιαστικό και συστηματικό διάλογο με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για όλα τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα,
να ανταποκριθεί επιτέλους στις προσκλήσεις της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και να καθιερώσει μια συστηματική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία,
να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι (δεν έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα έστω και μία φορά σε σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ) και να σταματήσει να ταυτίζεται με τις δυνάμεις που εμποδίζουν την υιοθέτηση προωθημένων περιβαλλοντικών πολιτικών (π.χ. σε θέματα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης),
να ανταποκριθεί στην πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος της Ιταλίας κ. Alfonso Pecoraro για συντονισμό των προσπαθειών των μεσογειακών χωρών σε θέματα πρόληψης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, επιδιώκουμε την υιοθέτηση άμεσα μιας σειράς θεσμικών αλλαγών:

Σύνταξη από ανεξάρτητους θεσμούς (στους οποίους θα περιλαμβάνονται επιστημονικές ενώσεις και περιβαλλοντικές ΜΚΟ), με ευθύνη της Βουλής, ετήσιων εκθέσεων για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Υποβολή κάθε δύο χρόνια Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Απολογισμού και Προγραμματισμού, όπου να συνεκτιμώνται από κοινού οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, ελλείμματα και αναγκαίες δράσεις.
Δημιουργία "Εθνικής Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης" (σήμερα υπάρχει στα χαρτιά "Εθνικό συμβούλιο χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης" που δεν λειτουργεί), καθώς και «Επιτροπής για την Προστασία του Κλίματος»
Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας εθνικής στρατηγικής για το Περιβάλλον, την Προστασία του Κλίματος και τη Βιωσιμότητα, που να περιέχει δεσμευτικούς στόχους, πολιτικές και εργαλεία εφαρμογής.

Φυσικά πρέπει να αλλάξουν πολλές πολιτικές, αλλά αυτά είναι πρώτα βήματα.

Η απουσία ισχυρού πράσινου κόμματος είχε ως συνέπεια να μην αποτελεί μέχρι σήμερα κεντρικό θέμα στη χώρα μας η μεγάλη οικολογική κρίση και η αντιμετώπισή της. Η παρουσία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Θα αποτελούμε τη φωνή του περιβάλλοντος και τη συνείδηση της κοινωνίας. Η κριτική μας θα είναι συστηματική, ασυμβίβαστη, αλλά θα περιλαμβάνει λύσεις και προτάσεις για αλλαγές πολιτικών.

Αν η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι αλλάζει πολιτικές, ας αποφασίσει άμεσα τη δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας, ας εγκαταλείψει την προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 24, ας παρουσιάσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο προστασίας του κλίματος, απεξάρτησης από το πετρέλαιο και το λιγνίτη, ας θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των νερών (Ασωπός, Κορώνεια κα), ας δεσμευτεί ότι οι καμένες δασικές περιοχές θα ξαναγίνουν δάση (με προώθηση διάταξης που θα δεσμεύει στην επιστροφή πόρων αν δασικές περιοχές αλλάξουν χρήση), ας σταματήσει την ανεξέλεγκτη, απαράδεκτη διαχείριση των απορριμμάτων προωθώντας με αποτελεσματικό τρόπο όλες τις πολιτικές για μείωση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και γενικότερα εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, ας δηλώσει ρητά ότι οι υπεύθυνοι αυθαιρέτων δεν θα «δικαιώνονται» αλλά θα τιμωρούνται αυστηρά. Η δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού με εντολή και μέσα να κατεδαφίζει κά
θε αυθαίρετη κατασκευή σε φυσικές περιοχές θα ήταν, επίσης, αισιόδοξο μήνυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: